RT 08-11098-et

Sisustuse tuleohutus. Avalikud ruumid.

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendkaardis on esitatud RakMK osale E1 vastavad nõuded avalike ruumide sisustuse tuleohutuse kohta. Juhendis käsitletakse hoone sisepindade tuleohutust mõjutavaid omadusi üldiselt, nende liigitamismeetodeid ja neile esitatavaid nõudeid. Juhend ei puuduta eluruume, tootmis- ja laoruume ning garaaže.