RT 10-11301-et

Hoone tehnosüsteemide kvaliteeditagamine ja vastuvõtumenetlus. Protsessi kirjeldus

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis kirjeldatakse tehnosüsteemide kvaliteeditagamise protsessi hoone ehitushankes.