RT 82-10903-et

Vaheseinatarindid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis esitatakse elamute ning äri- ja tööstushoonete levinumaid vaheseinatarindeid