RT 35-10835-et

Termiselt töödeldud kergbetoonplokid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis esitatakse termiliselt töödeldud kergbetoonplokkide mõõtmeid, kvaliteediomadusi, kasutamist ja projekteerimisse puutuvat teavet. Kergbetoonplokktarindi projekteerimisjuhend on Soome ehituseeskirjade kogumiku osas B5 Kevytbetoniharkkorakenteet. Alternatiivsed projekteerimisjuhendid on Euroopa standardites SFS-ENV 1996-1-1 ja SFS-ENV 1996-1-2. Standardis SFS-EN 771-4 on esitatud termiliselt töödeldud kergbetoonploki kvaliteedinõuded. Standardis SFS-EN 1745 on esitatud meetod soojusjuhtivuse projektväärtuse määratlemiseks. Toodete kohta keiab teavet RT-materjaliteatmiku rühmast F Müürimaterjalid. Teksti lihtsustamiseks võib käesolevas RT-juhendkaardis olla kasutatud nimetuse termiliselt töödeldud kergbetoon asemel lühendatud nimetust kergbetoon.