RT 81-10854-et

Väikeelamu vundament ning selle liitume põranda ja seintega

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis tutvustatakse väikemajade vundamendi üldlevinud lahendusi ning põranda külgnemist välis- ja vaheseintega. Väikemaja on väike eraldiasetsev elamu, paariselamu, ridaelamu ja ahelelamu.