RT 10-10833-et

Väikeelamuhanke ülesandeloend

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis on esitatud väikeelamuhanke projekteerijate ja töödejuhatajate ülesandeloend. Ülesandeloendi võib liita lepingule, mida väikeelamu ehitushankega seotud osapoolte vahel sõlmitakse.Ülesandeloendiga liituvad alljärgnevad lepinguvormid.