RT 14-11039-et

Tasasuse mõõtmine. Mõõtelaud ja kiil-meetod

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on antud hoonete pinnakihtide valmispinna või kattematerjali aluse tasasuse mõõtmiseks kasutatav meetod.