RT 84-10958-et

Spordisaalide põrandad

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis esitatakse pallimängudeks, võimlemiseks, tantsimiseks ja muudeks vastavateks liikumisaladeks mõeldud mitmeotstarbeliste ruumide põrandate pinnatarindile esitatavad nõuded, põrandatarindite põhitüübid ning enam kasutatavad põrandakatted.