RT 96-10938et

Koolihoone, üldprojekt

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis käsitletakse eesmärkide ja projekteerimise lähtekohtade seadmist põhihariduse saamiseks ettenähtud koolihoonele ja kooli krundile. Toimingulised lähtekohad põhinevad Soome Haridusameti riiklikel õppeplaanidel ja nendes esitatud füüsilist õppekeskkonda puudutavatel nõuetel. Juhendid on mõeldud vajaduste väljaselgitamise, hanke- ja eelprojekti koostamise etappidele ning nii peaprojekteerijale kui ka hanke tellijale ja osapooltele. Juhendid käivad peamiselt uusehituse kohta. Remondi puhul võidakse neid rakendada sobivates osades. Juhend on asendatud soomekeelse juhendiga RT103080