Ratu 35-0246 et

METALLKONSTRUKTSIOONIDE MONTAAŽ. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb metallkonstruktsioonide (mitte plekk-konstruktsioonide) montaaži, sh klaasvaheseinte, käigusildade, piirete, varikatuste, rõdude jt täiendavate metallkonstruktsioonide valmistamist ja paigaldamist ehitusplatsil koos abitöödega (näiteks mõõtmine, teisaldamine ja koristamine). Juhendkaart ei käsitle metallkonstruktsioonitöid, mida tehakse töökojas.