Ratu 51-0258 et

PUITTARINDITÖÖD. KATUSETARINDID. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb katuse alustarindi tegemist ja laudise paigaldamist, brigaadi tehtavaid mõõdistus-, transpordi- ja tellingutöid ning koristamist. Juhendkaart ei käsitle teiste hooneosade puittarinditöid (vt Ratu 51-0257, Ratu 51-0256 ja Ratu 51-0259) ega soojustustöid (vt Ratu 61-0112).