Ratu 51-0260 et

PUITTARINDITÖÖD, KOKKUVÕTE. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolev juhendkaart on kokkuvõte puittarinditöid käsitlevatest kaartidest. Kaart käsitleb traditsioonilisel ja platvormmeetodil tehtavaid seinte, keldri-, korruse- ja pööninguvahelae ning katuse ja fassaadi puittarinditöid. Tarinditöö alternatiivmeetodiks on puitelementide monteerimine. Juhendkaardil on esitatud ajanormid ja töömeetodid järgmistelt Talo 90 tööliikide loetelule kaartidelt: Ratu 51-0256. Puittarinditööd, seinad; Ratu 53-0263. Puitelemenditööd; Ratu 51-0257. Puittarinditööd, keldri-, korruseja pööninguvahelaed; Ratu 51-0258. Puittarinditööd, katusetarindid; Ratu 51-0259. Puittarinditööd, fassaadivooderdus.