Ratu 63-0302 et

VÄLISED HÜDROISOLATSIOONITÖÖD. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb vundamentide, rõdude ja tasapindade hüdroisolatsioonitöid ning nendega seotud eel-, abi- ja järeltöid. Hoonesiseste hüdroisolatsioonitööde kulusid ja teostamist käsitleb juhendkaart Ratu 63-0303 „Hoonesisesed hüdroisolatsioonitööd. Kulud ja meetodid”. Katuse hüdroisolatsioonitööde kulusid ja teostamist käsitleb juhendkaart Ratu 63-0304 „Katuse hüdroisolatsioonitööd. Kulud ja meetodid”.