RT 10-10827-et

Elamu projekteerimise ülesandeloend

Tagasi
Kirjeldus

Ülesandeloendi ülesehitus järgib hanke etapi- ja ülesandejaotust. Kõik projekteerimisharud on esitatud koos tegevusetappide kaupa nii, et saaks hinnata tööde ulatust, sisu ja osapoolte vahelist tööde jaotust, ning et iga osapoole vastutus kvaliteedisüsteemi kohaselt oleks selge lepingu sõlmimise etapil.