RT 103254-et

Peaprojekteerija ülesandeloend PS 18

Tagasi
Kirjeldus

See ülesandeloend on ette nähtud hooneehituse juurde kuuluva peaprojekteerija ülesannete ja ulatuse määramiseks. Loendit kasutatakse peaprojekteerija töö tellimuse sisu määratlemiseks, ehitushanke (projekti) juhtimiseks ja osana projekteerimise kvaliteedijärelevalvest. Loend on ette nähtud kasutamiseks igasugustel objektidel olenemata hanke vormist või tasustamise viisist. Ülesandeloendis ei näidata üksikülesande tähtsust või sellele kuluvat tööpanust. Loendis nimetatud ülesandeid võib täita ja dokumenteerida ka muul viisil, peaasi et ülesande eesmärk saaks täidetud.