RT 13-10860-et

Projekteerimise juhtimine ehitushanke puhul

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis määratletakse projekteerimise juhtimine hoone ehitushanke puhul. Juhtimist kirjeldatakse hanke etappide kaupa korduvate ja etapile vastavalt rõhutatud ülesannetena. Juhendkaart on eeskätt mõeldud peaprojekteerijale, kuid sobib ka projekteerimise tervikosade juhtimiseks.