RT 15-10723-et

Ehituskirjelduse juhis 2000

Tagasi
Kirjeldus

Käesolev ETF-juhendkaart annab juhiseid ehituskirjelduse koostamiseks Talo 90-liigituse ja Ehitustööde üldiste kvaliteedinõuete RYL 2000 alusel. Kui ehituskirjelduses viidatakse RYL-ile, kehtivad ka vastavas lõikes viidatud väljaannete määrused ja juhised. Alati järgitakse viidatud väljaande projekteerimise ajal kehtiva trüki nõudeid ja juhiseid. Käesoleval juhendkaardil ajakohastatakse RYL 2000 kirjanduse viited juhendkaardi väljaandmise seisuga.