RT 13-11117-et

Arhitekti töömahu hindamine ehitushankes

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud vahendid ehitushanke projekteerimiseks tehtavate tööde mahu hindamiseks. Juhendit võivad kasutada ehitushankega tegelema asuvad arhitekt/peaprojekteerija ja ehitusjärelevalve. Juhendi abil saab hanke nõudlikkuse klassi alusel ära näidata tööpanuse taseme, millega Soomes keskmiselt toime tullakse arhtitektiprojektile, peaprojekteerijale ja ehitise projekteerimisele Soome planeerimis- ja ehitusseaduses ning ehituseeskirjades esitatud nõuete kohaselt (MRL 120 §, RakMK A2).