RT 10-10982-et

Ehitustellija tööohutusalased kohustused ehitushanke korraldamisel

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardil käsitletakse ehitustellija tööohutusalaseid kohustusi ehitustöödel. Juhendis näidatakse ära, milliseid toiminguid ja meetmeid ehitustellijalt tööohutusküsimustes eeldatakse ja kuidas neid rakendada. Juhendile on lisatud kontroll-leht tööohutusmeetmete kontrollimiseks hoone ehitushankel, riskide hindamise blankett ja näiteid tööohutusdokumentide, tööohutuseeskirjade ja tegevusjuhendite koostamisest. Esitatud juhendid sobivad nii hoonete kui ka infrastruktuuri ehitushangeteks. Juhendkaart on koostatud koostöös Soome Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry-ga.