RT 84-11093-et

Korteri märgade ruumide remont. Ehitusremont.

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on esitatud juhised korteri märgade ruumide remondi ruumi-, ehitus- ja tehnosüsteemide projekti koostamiseks. Juhendid sobivad nii korteriühistus läbiviidava ulatusliku märgade ruumi remondi kui ka üksikus korteris tehtava remondi tarvis. Peale korteri märgade ruumide sobivad juhendid rakendamiseks ka teistele märgadele ruumidele.